N-VA kiezen is kiezen voor Mechelen én voor Vlaanderen.

UNIZO-Voorzitter Wim Jorissen zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober lijstduwer zijn van de Mechelse N-VA. Samen met de lijsttrekker een van de twee absolute topplaatsen op de lijst. Een goede gelegenheid om hem even te vragen naar de redenen waarom hij deze stap zet.

Wim, je bent 52 jaar, advocaat en docent aan de Lessius hogeschool. Je bent al 10 jaar bekend als voorzitter van UNIZO. Je was reeds eerder 14 jaar gemeenteraads-lid en werd tot tweemaal toe op een voorlaatste plaats verkozen met een pak voor-keurstemmen. Hoe verklaar je dat ?
Ik spreek klare en duidelijke taal en zeg waar de zaken op staan. Ik houd me aan mijn woord en principes zijn voor mij belangrijker dan mandaten. Zo ben ik nu eenmaal, zo steek ik in mekaar. En dat spreekt blijkbaar veel mensen aan.

Vanwaar je terugkeer naar de politiek ?
Daarvoor zijn er twee redenen : Vlaanderen en Mechelen. Mijn vader was een van de stichters en boegbeelden van de Volksunie, de voorloper van de N-VA. Mijn Vlaamse overtuiging heb ik als het ware met de paplepel binnen gekregen. En in al die jaren is er niet veel veranderd. De Vlaming werkt zich nog steeds te pletter, maar verarmt doordat er elk jaar opnieuw miljarden euro’s van Vlaanderen naar Wallonië worden versluisd. Ik wil de N-VA helpen om daaraan een einde te maken. Het gaat hier om onze toekomst en die van onze kinderen.

“ We staan er nu financieel minder goed voor dan in 2006 “

Ook Mechelen ligt je heel nauw aan het hart.
Ik ben bekommerd om Mechelen. We zijn van 2000 tot 2006 begonnen met een fantastisch project. Mechelen is gerenoveerd, verfraaid en heeft een nieuwe dynamiek en uitstraling gekregen. Maar dan heeft de stadslijst N-VA en CD&V ingeruild voor de SP.a als coalitiepartner. Dat is voor Mechelen een slechte zaak geweest. We staan er nu financieel minder goed voor dan in 2006. Als je de prijs van de huisvuilzakken moet verhogen om de begroting rond te krijgen, dan is het wel héél erg gesteld met de stadsfinanciën…

“ Wij zijn de partij van alle Vlamingen : gelijke kansen voor iedereen. “

Velen zullen zich nog herinneren dat jij enkele jaren geleden een actie opstartte tegen een beslissing van het stadsbestuur om de helft van de vakantiejobs bij de stad voor te behouden voor studenten van allochtone origine.
Op 11 juli kondigde Ali Salmi dit plan aan. Uitgerekend op 11 juli, de Vlaamse feestdag. Van een provocatie gesproken… Ik heb dan tegen die beslissing een onderzoek doen opstarten wegens schending van het verbod op discriminatie.
Als je de helft van de jobs voorbehoudt voor studenten van allochtone origine, dan discrimineer je de Vlaamse studenten. Er is toen een internetpeiling gehouden, waaruit bleek dat meer dan 80 % van de Mechelaars mijn actie ondersteunde !
Wij zijn de partij van alle Vlamingen : gelijke kansen voor iedereen.

“ Een economisch sterk en financieel gezond Mechelen “.

Er heerst bij de Mechelse ondernemers ontgoocheling over het economisch beleid.
Het grootste probleem is dat de schepen van economie, Caroline Gennez, tegelijk nationaal voorzitter van de SP.a was. En bijgevolg meer in Brussel zat om haar partij te leiden, dan zich in Mechelen te bekommeren om de Mechelse ondernemers. Daardoor was er weinig overleg, weinig inspraak en heeft Mechelen kansen gemist.

Je pleit enerzijds voor gezonde stadsfinanciën, maar anderzijds voor economische groei. Hoe combineer je dat ?
Laat me dat verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Betere bewegwijzering, meer parkings, heraanleg van straten, citymarketing… zijn nodig voor onze handels-zaken. Dan geef je als stad geld uit, maar dat geld verdien je terug doordat er meer klanten komen, er een grotere omzet is en je als overheid bijgevolg ook meer belas-tinginkomsten hebt. Een aantal andere zaken daarentegen, zullen moeten wachten. De N-VA staat voor een economisch sterk en financieel gezond Mechelen.

“ Economisch beleid bepaal je samen met de ondernemers.”

Velen hopen dat de N-VA Mechelen mee zal besturen en jij de volgende schepen van economie wordt. Ben je daartoe bereid ?
Je kan niet als voorzitter van UNIZO 10 jaar vanaf de zijlijn zeggen hoe het anders en beter zou moeten, om dan je verantwoordelijkheid niet op te nemen, wanneer je de kans krijgt. Niet ik, maar de Mechelaar zal daarover beslissen. Wie tevreden is over het economisch beleid, kan kiezen voor de SP.a en Caroline Gennez. Wie vindt dat het anders en beter moet, vraag ik vertrouwen in de N-VA en mezelf.

Wat zou de grootste verandering zijn die je zou doorvoeren ?
Als voorzitter van UNIZO heb ik altijd geluisterd naar de ondernemers en hun visie
verdedigd. Zij weten zelf best wat goed is voor hen en voor onze stad. Economisch beleid moet van onder uit, vanuit de ondernemers zelf, groeien. De schepen van economie moet daaruit de grootste gemene deler halen en die dan uitvoeren. Economisch beleid leg je niet op, maar bepaal je samen met de ondernemers.

“ N-VA kiezen is kiezen voor Mechelen én voor Vlaanderen. “

Is er een verband tussen de gemeenteraadsverkiezingen en de nationale politiek ?
Absoluut. We hebben een schitterend programma voor Mechelen, dat op zichzelf
al reden genoeg is om voor ons te stemmen. Maar tegelijk kan iedereen zich nu uit- spreken over de nationale politiek. Elio Di Rupo of Bart De Wever. Men heeft de stem van de Vlaamse kiezer in 2010 genegeerd. Dit is dé kans om te tonen dat u dat niet neemt. N-VA kiezen is kiezen voor Mechelen én voor Vlaanderen.